19:20 ICT Thứ bảy, 25/05/2024

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Võ Văn Tần - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - Bình Phước
Điện thoại :06513.860.862
Số fax : 06513.860.863
Địa chỉ website : qptr.binhphuoc.gov.vn  

 

I. GIỚI THIỆU
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước đươc thành lập ngày 03/08/2012 theo Quyết định số 1567/QĐ/UBND của UBND tỉnh Bình Phước.
- Tổ chức và hoạt động của Quỹ thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.
 
II. CHỨC NĂNG CỦA QUỸ
1. Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn.
2. Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác.
3. Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 05/2008/NĐ-CP.
4. Thực hiện hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP.

III. NHIỆM VỤ CỦA QUỸ
1. Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước;
2. Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư;
3.  Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án;
4.  Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;
5.  Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán;
6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.     Giám đốc
2.     Phó Giám đốc
3.     Phòng Hành chính - Tổng hợp
4.     Phòng Nghiệp vụ
 
V. SỐ ĐIỆN THOẠI: 
1. Phó giám đốc:                           06513 860 864
2. Phòng HC-Tổng hợp :             06513 860 862
3. Phòng Nghiệp vụ :                    06513 860 872
4. Fax:                                              06513 860 863
5. email:
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
BAN LÃNH ĐẠO
1 Nguyễn Thanh Bình Giám đốc
2 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc longnguyenlh@yahoo.com
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Tổ chức

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....