Triển khai Hội nghị hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 01/10/2022, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã triển khai Hội nghị hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính) tổ chức tại Lâm Đồng. Thành phần tham gia Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước gồm có Giám đốc Qũy kiêm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kế toán Qũy và cán bộ nghiệp vụ Qũy.
ông Lê Văn Thanh, Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam phát biểu tại hội nghị
    Phát biểu khai mạc Qũy bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam mong muốn, thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ nắm vững được cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất để phổ biến với cơ quan.
   Đại biểu tham dự đã nghe ông Lê Văn Thanh, Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trình bày nội dung về tài chính Qũy trong dự thảo Nghị định sửa đổi , bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; trình bày tổng quan về tình hình thực tế chế độ tự chủ tài chính đối với Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng.
   Đại biểu tham gia được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về chế độ tự chủ tài chính, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc về công tác tài chính Quỹ trong quá trình triển khai chính sách tại địa phương. Bổ sung những kiến thức mới và có những trao đổi để rõ hơn các nội dung của Hội nghị. Thông qua Hội nghị, sẽ tìm phương hướng, giải pháp giúp hoàn thiện công tác tài chính, kế toán Quỹ, góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh nhà.

Tác giả bài viết: Mộng Nhung