Thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

Góp phần thực hiên chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR. Vừa qua, Tổng Cục Lâm nghiệp đã ban hành cuốn sổ tay “Hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng”.
Hiện nay trên cả nước có 44 tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, nhưng việc trả tiền DVMTR cho các chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng qua tài khoản ngân hàng được nhiều tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả như là Yên Bái, Hòa Bình, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Kom Tum, Gia Lai,…Vì vậy, phương thức thanh toán này đã, khẳng định tính khả khi tính minh bạch, an toàn trong quá trình tổ chức trả tiền DVMTR.
Riêng đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Phước những năm trước đây đã thực hiện thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng  là tổ chức qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các đơn vị chủ rừng cung ứng DVMTR lại trả tiền mặt trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận khoán không qua tài khoản ngân hàng, gây mất nhiều thời gian, chi phí cao, tiềm ẩn rủi ro đến việc trả tiền DVMTR này.                                                                            
Thực hiện chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Phước sẽ hướng dẫn các đơn vị chủ rừng thanh toán qua tài khoản ngân hàng (thanh toán điện tử) một cách thuận lợi và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.
Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bình Phước sẽ đánh giá việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng để mức độ hài lòng của các chủ rừng và bên nhận khoán bảo vệ rừng trong việc chi tiền DVMTR, đồng thời tăng khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của các bên cung ứng DVMTR./.

Tác giả bài viết: Ngọc Hân