Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Quỹ phát triển và bảo vệ rừng năm 2018

Ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bình Phước, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết lập cơ sở dữ liệu để kết nối và giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng Tỉnh Bình Phước” do TS.Trần Quốc Hoàn – Phó GĐ Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Tỉnh Bình Phước làm chủ nhiệm đề tài
Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  Quỹ phát triển và bảo vệ rừng năm 2018
Đề tài có nội dung thiết lập cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở kế thừa những dữ liệu hiện có liên quan mà nền tảng căn bản nhất là Bản đồ kiểm kê rừng để:
(I) Chuẩn hóa dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng.
(II) Thiết kế hệ thống bảng dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng cập nhật lên Website Quỹ Trung Ương.
(III) Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng phân lập đến lô rừng.
(VI) Xây dựng bộ hồ sơ danh bạ rừng đến các lô rừng.
          Mục tiêu của đề tài là thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu để kết nối và giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước, đề tài có tính thực tiễn cao giúp cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng được đồng bộ, toàn diện, kịp thời, chính xác và thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu theo khuôn
 
mẫu chung toàn Quốc.
Tại Hội nghị Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo, lắng nghe các ý kiến phản biện và nhận xét, đánh giá, của các thành viên Hội đồng, đồng thời trao đổi về các vấn đề có liên quan đến đề tài, đề tài đã nhận được đánh giá cao của các thành viên phản biện cũng như các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu. Các ý kiến đã làm sáng tỏ tính cấp thiết, tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được hội đồng công nhận, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao, có ý nghĩa thiết thực trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu, kết nối và giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng Tỉnh Bình Phước.
Hy vọng trong thời gian tới ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu để kết nối và giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước” sớm được đưa vào thực tế chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương và phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến nghiệp vụ của Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Tỉnh Bình Phước ngày càng được quan tâm và phát triển hơn.

Tác giả bài viết: Tiên Phong – Trung Mỹ