10:52 EDT Thứ bảy, 25/09/2021
Ảnh: Giao diện phần mềm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Triển khai phần mềm chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

Với mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường xây dựng hệ thống dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ở Việt Nam do Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp tài trợ.

Hình ảnh: Nông Lâm Trường Bù Đốp

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng(DVMTR) của Chính phủ nhằm huy động nguồn lực của xã hội của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ DVMTR, tạo nguồn tài chính, đầu tư ổn định lâu dài trực tiếp vào việc bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh sưu tầm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển năng lượng Phú Tân: Cố tình không thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hiện có 2 nhà máy sản xuất thủy điện sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thuộc lưu vực nội tỉnh, cụ thể: Nhà máy sản xuất thủy điện Bù Cà Mau thuộc Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Cát Nam và nhà máy sản xuất thủy điện Đăk U thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển năng lượng Phú Tân.

Hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

Sau 3 năm triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả khích lệ, tạo ra sự chuyển biến tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc quản lý bảo vệ rừng, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng.

Rừng IIB tại BQL Rừng phòng hộ Bù Đăng

Kết quả phúc tra nghiệm thu công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2014

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 04/12/2014 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về thành lập Đoàn phúc tra nghiệm thu kết quả quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2014.

  Trang trước  1 2 3 ... 16 17 18
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....