06:45 ICT Thứ tư, 20/10/2021
Ảnh: Rừng Bù Gia Mập

Xây dựng Đề án dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trước đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành có liên quan. Để triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2013, theo đó Đề án đã xác định được các đối tượng, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, xác định được phương án chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Ảnh minh hoạ

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020

Thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và đảm bảo cơ sở pháp lý chi trả, thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các chủ rừng theo đúng quy định và đúng thực tế về nguồn thu trong năm. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng rà soát, thống nhất các nội dung về diện tích rừng và số tiền dịch vụ môi trường rừng, trên cơ sở đó đã hoàn thiện nội dung điều chỉnh kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 để kịp thời chi trả cho các chủ rừng.

Ành: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị bất thường Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhiệm kỳ 2018 – 2023

Năm 2020 do yêu cầu và nhiệm vụ trong hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Quỹ được Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định tham gia Ban chấp hành và giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn lâm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Ảnh: Quỹ BVPTR trao tặng tập tại trường Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Bù Đăng

Tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-SNN-KH ngày 06/08/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020.

Ảnh Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chính thức triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) từ năm 2012, đến nay chính sách này đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo nguồn lực tài chính ổn định, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng và phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững.


Các tin khác

1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....