11:57 ICT Thứ bảy, 03/06/2023

Tổ chức kiểm tra, xác định diện tích rừng và công tác giao khoán quản lý bảo vệ diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua

Thứ hai - 20/12/2021 14:16
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả. Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xác định diện tích rừng và công tác giao khoán quản lý bảo vệ diện tích cung ứng DVMTR đúng theo hồ sơ, cơ sở dữ liệu diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời để thu thập số liệu và thống nhất về diện tích rừng dự kiến cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 để lập Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng thời gian được quy định.
Ảnh: Rừng BQL RPH Bù Đăng

Ảnh: Rừng BQL RPH Bù Đăng

    Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, xác định diện tích rừng và công tác giao khoán quản lý bảo vệ diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 của 13 đơn vị chủ rừng. Nội dung kiểm tra tập trung vào rà soát với các đơn vị chủ rừng về số lượng, chất lượng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng như: Hiện trạng rừng, trữ lượng rừng, mục đích sử dụng rừng, nguồn gốc hình thành rừng, ranh giới diện tích rừng quản lý; công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng và bên nhận khoán quản lý bảo vệ rừng (diện tích tự quản lý bảo vệ, diện tích giao khoán bảo vệ) trên hồ sơ và kiểm tra ngoài thực địa.
    Qua kiểm tra một số vị trí ngoài thực địa đối với diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng cho thấy diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường được đơn vị chủ rừng, đơn vị nhận khoán tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ tốt, diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường theo quy định.Tuy nhiên so với Kế hoạch đầu năm thì có giảm cụ thể như: Số lượng đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 14 đơn vị, giảm 02 đơn vị so với Kế hoạch đầu năm; về diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 (tính đến ngày 19/11/2021) là 57.649,67 ha, giảm 329,27 ha (57.649,67 ha / 57.978,94 ha) so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do các chủ rừng đã thực hiện khai thác rừng trồng, một số diện tích rừng trồng nhỏ lẻ nằm rải rác các đơn vị chủ rừng không đưa vào chi trả DVMTR và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong năm 2021. Bên cạnh đó, kiểm tra công tác khoán bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 (đến ngày 19/11/2021) của các đơn vị chủ rừng có 08 đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR và 06 đơn vị chủ rừng tự thực hiện bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR. Căn cứ diện tích rừng cung ứng DVMTR quản lý hiện nay (tính đến ngày 19/11/2021); kế hoạch khai thác diện tích rừng trồng cuối năm 2021 và trong năm 2022 của các đơn vị chủ rừng, đồng thời cập nhật diện tích rừng trồng đã đạt tiêu chí thành rừng, đủ điều kiện cung ứng DVMTR trong năm 2022. Tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh dự kiến là: 57.538,11 ha, diện tích quy đổi theo hệ số K là: 50.327,96 ha.
   Qua đợt kiểm tra, giám sát lần này, Đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp với các đơn vị đã tổ chức đi hiện trường rừng xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021.Thông qua kết quả kiểm tra, đoàn đã hướng dẫn các đơn vị chủ rừng khắc phục các tồn tại, hạn chế; song song đó đề nghị các đơn vị chủ rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và Chi cục Kiểm lâm kịp thời cập nhật kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2021 để làm cơ sở xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021, trên cơ sở đó làm căn cứ để điều chỉnh lại diện tích thực tế cung ứng dịch vụ môi trường rừng và dự toán thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 theo đúng quy định. Đối với các đơn vị chủ rừng có thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các tổ chức chưa đúng đối tượng nhận khoán theo quy định của Chính phủ, đề nghị Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định và chỉ đạo thực hiện.

Tác giả bài viết: Mộng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....