07:35 ICT Thứ hai, 11/12/2023

Thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019.

Thứ năm - 27/08/2020 09:45
Chiều ngày 20/08/2020,tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Quỹ BVPTR chủ trì cuộc họp

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Quỹ BVPTR chủ trì cuộc họp

         Để thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị chủ rừng kịp thời và làm cơ sở để thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng đúng quy định thì việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 là hết sức cần thiết. Do đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

                                                              Ãnh khác của hội nghị
        Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 Công ty Tư vấn Nông lâm nghiệp T&H báo cáo về số lượng chủ rừng và diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (diện tích thực tế, diện tích quy đổi theo hệ số K) năm 2019 theo mỗi đơn vị chủ rừng; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng báo cáo dự thảo điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019 cho các đơn vị chủ rừng. Các thành phần tham dự cuộc họp thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung chính trong việc tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch thu chi năm 2019, cụ thể:
- Tổng số lượng chủ rừng cung ứng DVMTR năm 2019 là: 16 đơn vị.
          - Tổng diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 là: 57.930,70 ha (diện tích quy đổi theo hệ số K là 51.451,42 ha).
          - Thống nhất áp dụng phương pháp tính đơn giá bình quân chung trên địa bàn tỉnh, theo đó đơn giá chi trả bình quân bằng tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng các đơn vị chủ rừng được thụ hưởng chia cho tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 tương ứng là: 551.451 đồng/ha.
          - Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm 2019 là: 31.525.478.296 đồng, trong đó:
          + Chi phí quản lý, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (10%):  3.152.547.830 đồng.
          + Số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho các đơn vị chủ rừng: 28.372.930.466 đồng, trong đó:
          Cũng tại cuộc họp, để quản lý sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng đúng quy định và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí kịp thời, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đề nghị các đơn vị chủ rừng căn cứ hạng mục công việc, hồ sơ chứng từ có liên quan năm 2019 để sử dụng và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật hoặc xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và dự toán chi tiết trình cơ quan quản lý trực tiếp thẩm định và phê duyệt để sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí kịp thời, đúng mục đích và đúng hạng mục chi theo quy định của pháp luật và phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.
         Trên cơ sở thống nhất các nội dung tại cuộc họp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tham mưu Kế hoạch điều chỉnh kế hoạch thu chi năm 2019 trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cũng như thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Trung Mỹ

Tác giả bài viết: Trung Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....