20:58 EDT Thứ tư, 27/09/2023

Họp điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022

Thứ hai - 24/04/2023 21:08
Để thống nhất số liệu về thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và phù hợp với thực tế về diện tích rừng, nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022.
Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc QBVPTR báo cáo các nội dung chính của dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền DVMT rừng năm 2022

Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc QBVPTR báo cáo các nội dung chính của dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền DVMT rừng năm 2022

   Ngày 19/4/2023 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp nội dung điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện: Sở Nông nghiệp và PTNT (bộ phận KHTC), Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, đơn vị tư vấn xây dựng bản đồ DVMT rừng và 11 đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
   Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ông Nguyễn Văn Long – Phó giám đốc, báo cáo các nội dung chính của dự thảo điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền DVMT rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo Giấy mời số 35/GM-SNN-QBVPTR ngày 17/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giấy mời số 64/GM-QBVPTR ngày 17/4/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, bao gồm: Thực tế thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022; Diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của từng đơn vị chủ rừng năm 2022; Xác định đơn giá chi trả 01 ha rừng theo từng lưu vực, từng đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; Phương pháp điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các đơn vị chủ rừng; Số tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 chi trả cho các đơn vị chủ rừng.
  Các thành phần dự họp thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung  sau: Số lượng chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh là: 11 đơn vị. Tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 là: 54.364,05 ha; diện tích quy đổi theo hệ số K là: 47.873,62 ha; Số tiền thu thực tế dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022 là hơn 51,554 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh lại định đơn giá chi trả 01 ha rừng theo từng lưu vực  với diện tích đã thống nhất ở trên.
  Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành phần dự họp về nội dung điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 đã thống nhất nói trên sẽ là cơ sở pháp lý để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng hợp, tham mưu điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản lý Quỹ, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Tác giả bài viết: Mộng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....