18:03 ICT Thứ năm, 29/09/2022
Ảnh: Buổi làm việc và kí hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước

Thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp

Hiện nay nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của tỉnh chủ yếu là từ các cơ sở sản xuất thuỷ điện và kinh doanh nước sạch, trong năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thu từ tiền DVMTR hơn 32,2 tỷ đồng. Nguồn tiền này Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả công tác khoán bảo vệ rừng cho 12 đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Để tăng nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng hỗ trợ cho các đơn vị chủ rừng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng liên quan rà soát, ký hợp đồng thu tiền DMTR từ các cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Luật Lâm nghiệp

Theo đó, từ khi triển khai Nghị định 156/2018/NĐ-CP đã tạo chuyển biến quan trọng trong phát triển lâm nghiệp, đóng góp tích cực vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng trung du và miền núi.

Ảnh: Rừng Bù Đốp

Hiệu quả từ khi triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay

Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả DVMTR sau đó được thay thế bằng Nghị định 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đồng loạt trên toàn quốc, chính sách DVMTR được đánh giá là một hướng đi đúng đắn và kịp thời, mang lại hiệu quả rõ rệt trên các khía cạnh kinh tế - môi trường - xã hội. Tỉnh Bình Phước là một trong những tỉnh triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) khá sớm vào năm 2013.

Ảnh: Rừng bán ngập Bù Đốp

Đảm bảo chi tiền dịch vụ môi trường rừng kịp thời, đúng quy định

Trong năm 2021, tổng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng từ các nhà máy thủy điện, nước sạch trong tỉnh hơn 32,3 tỷ đồng đạt 94% so với kết hoạch. Nguyên nhân giảm nguồn thu do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các nhà máy, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng làm giảm nguồn thu năm 2021.

Ảnh: Rừng BQL RPH Bù Đốp

Phê duyệt Đề án dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Trước đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo Đề án chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nội dung không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.


Các tin khác

1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....