05:40 ICT Thứ bảy, 10/06/2023

Kết quả rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sau 5 năm triển khai nghị định 99/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng(DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước đã thực hiện thu tiền ủy thác dịch môi trường rừng từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ hai đối tượng đó là cơ sở sản xuất thủy điện và nước sạch, còn một số đối tượng khác như: Cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất công nghiệp (SXCN) sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước chưa có cơ sở để triển khai

Hình ảnh: Nông Lâm Trường Bù Đốp

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng(DVMTR) của Chính phủ nhằm huy động nguồn lực của xã hội của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ DVMTR, tạo nguồn tài chính, đầu tư ổn định lâu dài trực tiếp vào việc bảo vệ và phát triển rừng.

 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....