Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Trong 2 ngày 11/9/ và 12/9/2015, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên và Ban chỉ đạo nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại Vườn quốc gia Cát tiên.
 
Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng
Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện chính quyền địa phương; tổ nhận khoán theo chương trình dịch vụ môi trường rừng; ấp, thôn được hưởng lợi từ quyết định 24/2012/QĐ-TTg trên địa bàn vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên.
 Hội nghị đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm là chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng; về hưởng lợi của cộng đồng dân cư thôn bản khi tham gia bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng,... thông qua việc phổ biến, trao đổi, đối thoại, giải đáp câu hỏi giữa đại diện của cơ quan quản lý với các đối tượng trực tiếp hưởng lợi.
 Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng đã đánh giá cao những thành quả của các chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn quốc gia Cát Tiên với chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư vùng đệm góp phần làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quốc Việt

Nguồn tin: www.namcattien.vn