20:51 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
2 Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
3 Thông tư số 24/TT-BNNPTNT

Thông tư số 24/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

06/05/2013 Tải về
4 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC

Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

09/11/2015 Tải về
5 Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/05/2012 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

07/05/2012 Tải về
6 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn phương pháp xác định tiền dịch vụ môi trường rừng.

08/06/2015 Tải về
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....