20:15 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Thông tư số 24/TT-BNNPTNT

Thông tư số 24/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

06/05/2013 Tải về
2 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC

Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

09/11/2015 Tải về
3 Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/05/2012 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

07/05/2012 Tải về
4 Thông tư số 85/2012/TT-BTC

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/2/2012 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về chế độ quản lý đối với Quỹ Bảo vệ và phát triễn rừng.

25/05/2012 Tải về
5 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn phương pháp xác định tiền dịch vụ môi trường rừng.

08/06/2015 Tải về
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....