06:40 ICT Thứ năm, 21/10/2021
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Quyết định số 1253

Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/05/2017 Tải về
2 Quyết định 753/QĐ-UBND

phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/04/2016 Tải về
3 Quyết định số 738 /QĐ-UBND

Quyết định 738/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi truờng rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15/04/2015 Tải về
4 Quyết định số 1903/QĐ-UBND

Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22/10/2013 Tải về
5 Quyết định số 1714/QĐ-UBND

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 30/08/2012 của UBND tỉnh về Công nhận Hội Đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

30/08/2012 Tải về
6 Quyết định số 1567/QĐ-UBND

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

03/08/2012 Tải về
7 Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
8 Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 2487/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

18/06/2013 Tải về
9 Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC

Quyết định số 119/QĐ-TCLN-KHTC ngày 21/03/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về Ban hành “Hướng dẫn tạm thời về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

21/03/2012 Tải về
10 Quyết định số 2284/QĐ-TTg

Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án “Triển khai nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

13/12/2010 Tải về
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....