13:28 ICT Chủ nhật, 21/01/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

26/12/2017 Tải về
2 Báo cáo tháng 11

Tình hình triển khai hoạt động đến ngày 17/11/2017 và nhiệm vụ tháng 12 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

21/11/2017 Tải về
3 Báo cáo tháng 10

Báo cáo tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

30/10/2017 Tải về
4 Báo cáo tháng 9

Báo cáo tháng 9/2017

21/09/2017 Tải về
5 Báo cáo tháng 8

Báo cáo tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

23/08/2017 Tải về
6 Báo cáo tháng 7

Báo cáo tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8

17/07/2017 Tải về
7 Báo cáo tháng 6

Báo cáo tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

21/06/2017 Tải về
8 Báo cáo tháng 5

Tình hình triển khai hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

29/05/2017 Tải về
9 Chương trình làm việc năm 2017

Chương trình làm việc Quỹ Bảo vệ và phát triển năm 2017

16/05/2017 Tải về
10 Quyết định số 1253

Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/05/2017 Tải về
11 Báo cáo tháng 4

Báo cáo tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5

26/04/2017 Tải về
12 Báo cáo tháng 3

Báo cáo tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4

Tải về
13 Báo cáo tháng 2/2017

Báo cáo tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

22/02/2017 Tải về
14 Báo cáo tháng 11/2016

Báo cáo tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

17/11/2016 Tải về
15 Báo cáo tháng 10/2016

Báo cáo tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

Tải về
16 Báo cáo tháng 9/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 9/2016

27/09/2016 Tải về
17 Báo cáo tháng 8/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 8/2016

29/08/2016 Tải về
18 Báo cáo tháng 7/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 7/2016

20/07/2016 Tải về
19 Báo cáo tháng 6/2016

Tinh hình chi trả DVMTR tháng 6/2016

21/06/2016 Tải về
20 Báo cáo tháng 5/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 5/2016

24/05/2016 Tải về
21 Báo cáo tháng 4/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 4/2016

20/04/2016 Tải về
22 Báo cáo tháng 3/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 3/2016

21/03/2016 Tải về
23 Báo cáo tháng 2/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 2/2016

25/02/2016 Tải về
24 báo cáo tháng 1/2016

tình hình chi trả DVMTR tháng 1/2016

21/01/2016 Tải về
25 Quyết định 753/QĐ-UBND

phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/04/2016 Tải về
26 Công văn số 825/SNN-QBVPTR

Công văn 825/SNN-QBVPTR ngày 04/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 738/QĐ-UBND.

04/06/2015 Tải về
27 Công văn số 597/SNN-KHTC

Công văn số 597/SNN-KHTC ngày 05/5/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Kế hoạch thu - chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.

05/05/2015 Tải về
28 Quyết định số 738 /QĐ-UBND

Quyết định 738/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi truờng rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15/04/2015 Tải về
29 Quyết định số 1903/QĐ-UBND

Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22/10/2013 Tải về
30 Quyết định số 1714/QĐ-UBND

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 30/08/2012 của UBND tỉnh về Công nhận Hội Đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

30/08/2012 Tải về
1 2  Trang sau
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....