09:23 ICT Thứ sáu, 21/06/2024
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê điều chỉnh kế hoạch thu - chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023

Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê điều chỉnh kế hoạch thu - chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023

24/04/2024 Tải về
2 Kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024

Quyết định số 29/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/01/2024 phê duyệt kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2024

08/01/2024 Tải về
3 Góp ý dự thảo Đề an dịch vụ môi trường rừng

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

22/02/2022 Tải về
4 Báo cáo tháng 6 năm 2018

Báo cáo tháng 6-2018

01/07/2018 Tải về
5 Báo cáo tháng 5 năm 2018

Tình hình triển khai hoạt động đến ngày 18/5/2018 và nhiệm vụ tháng 6/2018

04/06/2018 Tải về
6 Báo cáo tháng 3 năm 2018

Tình hình triển khai hoạt động đến ngày 19/3/2018 và nhiệm vụ tháng 4/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước.

26/03/2018 Tải về
7 Báo cáo tháng 2

Tình hình triển khai hoạt động đến ngày 21/2/2018 và nhiệm vụ tháng 3/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

28/02/2018 Tải về
8 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

26/12/2017 Tải về
9 Báo cáo tháng 11

Tình hình triển khai hoạt động đến ngày 17/11/2017 và nhiệm vụ tháng 12 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

21/11/2017 Tải về
10 Báo cáo tháng 10

Báo cáo tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

30/10/2017 Tải về
11 Báo cáo tháng 9

Báo cáo tháng 9/2017

21/09/2017 Tải về
12 Báo cáo tháng 8

Báo cáo tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

23/08/2017 Tải về
13 Báo cáo tháng 7

Báo cáo tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8

17/07/2017 Tải về
14 Báo cáo tháng 6

Báo cáo tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

21/06/2017 Tải về
15 Báo cáo tháng 5

Tình hình triển khai hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

29/05/2017 Tải về
16 Chương trình làm việc năm 2017

Chương trình làm việc Quỹ Bảo vệ và phát triển năm 2017

16/05/2017 Tải về
17 Quyết định số 1253

Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/05/2017 Tải về
18 Báo cáo tháng 4

Báo cáo tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5

26/04/2017 Tải về
19 Báo cáo tháng 3

Báo cáo tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4

Tải về
20 Báo cáo tháng 2/2017

Báo cáo tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

22/02/2017 Tải về
21 Báo cáo tháng 11/2016

Báo cáo tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

17/11/2016 Tải về
22 Báo cáo tháng 10/2016

Báo cáo tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

Tải về
23 Báo cáo tháng 9/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 9/2016

27/09/2016 Tải về
24 Báo cáo tháng 8/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 8/2016

29/08/2016 Tải về
25 Báo cáo tháng 7/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 7/2016

20/07/2016 Tải về
26 Báo cáo tháng 6/2016

Tinh hình chi trả DVMTR tháng 6/2016

21/06/2016 Tải về
27 Báo cáo tháng 5/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 5/2016

24/05/2016 Tải về
28 Báo cáo tháng 4/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 4/2016

20/04/2016 Tải về
29 Báo cáo tháng 3/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 3/2016

21/03/2016 Tải về
30 Báo cáo tháng 2/2016

Tình hình chi trả DVMTR tháng 2/2016

25/02/2016 Tải về
1 2  Trang sau
 

Phóng sự

Thông báo giao ban

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

Cảnh báo cháy rừng

....